شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸

آخرین نوشته ها

نقش مذهب در سلامت روان

نقش مذهب در سلامت روان

 روانشناسی بهداشت ، در سالهای اخير اهميت زيادی برای نقش راهبردهای مقابله و سبك زندگی افراد در چگونگی وضعيت سلامت جسمانی و روانی آنها قائل شده است . شيوه های مقابله ؛ تواناييهای شناختی و رفتاری ای هستند كه فرد مضطرب به منظور كنترل نيازهای خاص درونی و بيرونی فشارآور …

مشاهده بیشتر »

نقش خانواده در سلامت روان

بهداشت روان و خانواده یکی از عوامل مؤثر در  شکل گیری  رفتار فرد ، خانواده است . فضای خانه ، نخستین و بادوام ترین عاملی است که ، در رشد شخصیت افراد تأ ثیر می گذارد. به گونه ای که می توان گفت پدرومادر نیرومندترین آموزگار افراد در زندگی، آموزش …

مشاهده بیشتر »